user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال چکیده مقالات »
1396/03/25
مهلت ارسال اصل مقالات »
1396/06/25
اعلام نتایج »
1396/07/25
مهلت ثبت نام »
1396/08/30
زمان برگزاری »
1396/09/08
زمان برگزاری »
1396/09/09
پوستر همایش
برگزار کنندگان همایش
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
توضیحات ضروری اسکان
1396/08/23

با توجه به برگزاری همایش در تاریخ 8 الی 9 آذرماه، اسکان متقاضیان از روز قبل همایش یعنی 7 آذر از ساعت 14:00 آغاز خواهد شد.

همچنین به استحضار می رساند، همکاران محترم امکان انتخاب حداکثر 2 شب اسکان را خواهند داشت، بدیهی به درخواست های دیگر ترتیب اثر داده نمی‌شود.

هزینه اسکان برای هر شب مبلغ 60000 تومان است که پس از انتخاب تعداد روزهای اسکان بایستی هزینه به شماره حساب 0692087844 بانک تجارت بنام سایر درآمدهای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان واریز و سپس از قسمت ثبت فیش بانکی اقدام فرمایید.

متذکر می شود ثبت‌نام اسکان شما در صورتی نهایی خواهد شد که مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید.