user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال چکیده مقالات »
1396/03/25
مهلت ارسال اصل مقالات »
1396/06/25
اعلام نتایج »
1396/07/25
مهلت ثبت نام »
1396/08/30
زمان برگزاری »
1396/09/08
زمان برگزاری »
1396/09/09
پوستر همایش
برگزار کنندگان همایش
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
پیام دبیر همایش
1396/03/30

پیام دبیر همایش

بدون شک تعامل بهینه منابع اطلاعاتی و طیف وسیعی از جامعه کاربران آنها وابسته به یکی از حلقه‌های اصلی در عملکرد صاحبان فرایند در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی با تمرکز بر استفاده حداکثری از مهارتهای ارتباطی آنان است. از سویی در قرن حاضر توسعه فن‌آوری سبب شده که هم  رشته و هم کتابداران  و اطلاع رسانان با شرایط جدیدی روبرو باشند که جز حفظ پویایی خود و همسویی با روند رشد و توسعه تکنولوژی و شرایط جدید گریزی از آنها نیست و از سوی دیگر انتظار مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌ها گسترده‌تر و وسیع‌تر شده و آنها می خواهند نیازهایشان به بهترین نحو برآورده شود.

در این راستا اگر مقرر باشد که کتابداران و اطلاع رسانان به ویژه کتابداران کتابخانه‌های عمومی با خدمات صادقانه خود در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و اطلاع‌رسانی به توسعه و غنای مخاطب وفرهنگ کشور کمک نمایند، می‌بایست انتظارات وسیع‌تر و گسترده‌تر انواع مراجعان اعم از جوان ، نوجوان، بزرگسال و میانسال و نیز از اقشار خاص مثل کودکان، معلولان، ناتوان های جسمی و... را با استفاده از منابع اطلاعاتی و به کمک مهارتهای ارتباطی حرفه ای خود سریع تر برآورده نمایند. هر چند که برقراری ارتباط موثر کتابداران با مدیران و مسئولان بالاتر، ارتباط با همکاران و حتی ارتباط با دیگر نهادهای جامعه و سازمان‌ها با رعایت اصول اخلاق حرفه ای در محیطی بدون استرس و اضطراب از اصول خبرگی، تعهد و تخصص حرفه‌ای آنها جهت اعتلای بیشتر محیط کار آنها محسوب می‌گردد.

پیرو این امر مهارت‌های ارتباطی کتابداران و اطلاع‌رسانان حائز اهمیت بسیار است چرا که آنان در تمام مراحل خدمت، ارتباطات سازمانی و فردی خود را با رعایت اخلاق حرفه‌ای از نظر دور نخواهند داشت. اما با توجه به اینکه تمام اقشار جامعه می‌توانند اعضای کتابخانه‌های عمومی باشند، کتابداران و اطلاع‌رسانان با هدف استفاده  بهینه از شرح  وظایف و خدمات خود با حفظ استانداردهای لازم موجب غنای کتابخانه، کارایی بیشتر و رضایت بخشی عموم مخاطبان خواهند شد. انتظار است که شاخصهای مورد استفاده کتابداران و اطلاع رسانان ایران در حوزه مهارتهای ارتباطی به گونه ای باشد که ضمن در نظر گرفتن کمیت و کیفیت خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، منجر به احساس رضایتمندی و رفع نیاز حداکثری هر مراجعه‌کننده و پژوهشگر و در نهایت  بهره‌دهی بیشتر و پویایی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی باشد.   

امید است که همایش ملی مهارتهای ارتباطی برای کتابداران و اطلاع رسانان کتابخانه‌های عمومی کشور و مجموعه محتوای علمی تولید شده توسط آن، فرصتی مغتنم باشد تا در راستای غنای برنامه‌ریزی در امر اهداف همایش کمکی شایسته به سیاستگذاران و مدیران دستگاههای مرتبط  نماید. هرچند این همایش نقطه عطفی برای کتابداران و اطلاع‌رسانان به عنوان سربازان گمنام جبهه فرهنگ، تحقیق و پژوهش کشور است تا از طریق روز‌آمد کردن اطلاعات خود و شرکت در سخنرانیها، کارگاههای جنبی و دوره های متنوع بتوانند رسالت خود را در امر مهارتهای ارتباطی با ارتقاء اصول اخلاق حرفه‌ای توسعه بخشند.

 

دکتر علیرضا رحیمی

دبیر همایش